Tijdschrift van de Koninklijke Heemkundige Kring van Lokeren

 

Tijdschrift jaargang 55; nummer 1; 2024

tijdschrift 2024 1 HR 1 

Bij de omslagprent
Van Wichelen, P.,blz. 1

Eksaarde: een calvinistische heerlijkheid (1578-1583)
Synaeve, J. M., blz. 16

De Schrapraai
Terryn, J., blz. 35

De bonnetterie van Albin Giot aan de Grote Kaai (1925-1958)
Baetens, J., blz. 38

Strak in het pak, meester kleermaker Emiel De Witte
De Wiite, E., blz. 62

Nestor Van Rostenberghe (1934-2017)
Baetens, J., blz. 67

Sierraden
Terryn, J., blz. 69

Grafmonument in de vorm van de IJzertoren
Van Campenhout, N., blz. 77

Omslagprent jaargang 55; 2024

omslag 2024 scherm  

 Tijdschrift jaargang 54; nummer 4; 2023

tijdschrift 2023 4 

Stadssecretaris Albert Vermaere
Liebaut, H., blz. 235

Een eeuw Sint-Pauluskerk in Oudenbos
Van Driessche, I., blz. 264

Lokeraar gesneuveld in Zuid-Afrikaans leger tijdens WOII
De Munck, A., blz. 276

Peterschap, restauratie en geschiedenis betreffende grafmonument Kint, begraafplaats Oude Brug Lokeren
Van Kerckhove, M.,  blz. 282

Toespraak naar aanleiding van het peterschap van onze heemkring over het graf Kint
Baetens, J., blz. 289

Voorstelling Bijzondere Uitgave nr. 23 "175 jaar zorg in Eksaarde" 14 september 2023
Bellens, J., blz. 293

Jaarlijkse daguitstap heemkring De Souvereinen 2023
Van Kerckhove, M., blz. 302

Politiek testament van Minister van Staat en gewezen Eerste Minister, Wilfried Martens, aan zijn geliefde Lokeren
Van Caeneghem, A., blz. 306

 Tijdschrift jaargang 54; nummer 3; 2023

tijdschrift2023 2 

J. Florimond Callebaut: gymnast, sieraadschilder en kunstschilder
Van Slycken, J., blz 161

Laurentius diaken
Terryn, J., blz. 173

De Lokerse duivenmelkers (deel 3). 1945 tot heden. De heropstart van de duivensport na de Tweede Wereldoorlog.
Baetens, J., blz. 181

Op 15 februari 1945 veroorzaakte een V1-bom een totale verwoesting van de boerderij aan de Pontweg te Lokeren
Anthuenis, W., blz. 209

De administratie van een Vlaams plattelandsdorpje in de vroege 19de eeuw
Van Campenhout, N., blz. 214

Een poging tot het verbeteren van de vlasroten in Oost-Vlaanderen in het begin van de 19de eeuw (eel 2)
Vervaet, L., blz. 219

Tijdschrift jaargang 54; nummer 2; 2023

tijdschrift2023 2

Koorzangmaatschappij “Geene Kunst zonder Nijd”
Henderickx, R., blz 83

Een Lokerse kloosterzuster in het Slavische Oosten
Van Slycken, J., blz. 105

De Lokerse duivenmelkers (deel 2). 1914-1945
Baetens, J., blz. 118

Een poging tot het verbeteren van het vlasroten in Oost-Vlaanderen in het begin van de 19de eeuw (deel 1)
Vervaet, L., blz. 144  

  Tijdschrift jaargang 54; nummer 1; 2023

tijdschrift2023 1 

Bij de omslagprent
Baetens J.,  blz. 1

De Lokerse duivenmelkers (deel 1). 1851-1914
Baetens J., blz. 2

Roger Braecke (° 1913 - † 1993), een Lokerse beeldhouwer
Boel J., Van Campenhout, N., Demey, A., blz. 23

De familie Schuermans in Eksaarde
Bellens J., blz. 54

Het huis Ohrem krijgt een nieuwe bestemming
Claeys B., blz. 73

Meer dan de muze Clio!?... Vrouwelijke historici over lokale en regionale geschiedenis
Baetens J., blz. 77

 Omslagprent jaargang 54; 2023

omslag 2023  

Tijdschrift jaargang 53; nummer 4; 2022 

tijdschrift 2022 4 kopie 

Dirk De Caluwe
Baetens J., blz. 217

Madame de Bestuurster van achter de kerk. Familie Heirman-De Beule
Van Kerckhoven G., blz. 232

Details van Lokeren in een Duitse publicatie van 1943
Verstraeten A., blz. 237

De voorgeschiedenis van de Stedelijke Commissie Kunstpatrimonium: over de beeldende kunst in Lokeren van de late jaren 1950 tot de vroege jaren 1970
Van Campenhout N., blz. 245

Twee Duitse grafstenen op het kerkhof van Eksaarde
Synaeve J.-M., blz. 278

Funerair Erfgoed
Baetens J., Van Kerckhove M., blz. 285

Jaarlijkse daguitstap
Van Kerckhove M., blz. 290

 Tijdschrift jaargang 53; nummer 3; 2022

tijdschrift2022 3

Priester Volckerijck.
Persyn G.

Christus op de koude steen.
Terryn J.

150 jaar Stedelijke muziekschool-Lokeren (deel 3). 1970-2022. Van 'muziekacademie' naar 'Academie van muziek en woord' naar 'Kunhstacademie 'Ter Beuken''.
Baetens J.

Leon De Canne (1928-1996), 'een waarlijk goed mens' en zijn zijn boekhandel Multatuli.
Van Camenhout N.

De slag bij Lokeren op 18 mei 1452 (deel 2).
Hoste M. e.a.

De pompgemalen aan de Zuidlede: een lange geschiedenis (deel 2).
Fruytier M. 

Tijdschrift jaargang 53; nummer 2; 2022

tijdschrift2022 2

Over de kerkvloer in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk van Eksaarde.
Criel, C.

150 jaar Stedelijk Muziekonderwijs in Lokeren (deel 2). 1918-1970: Het interbellum: de muziekschool wordt een "Muziekacademie'.
Baetens, J.

De vuurpot.
Terryn, J.

De Slag bij Lokeren op 18 mei 1452 (deel 1).
Hoste, M., c.a.

De pompgemalen aan de Zuidlede: een lange geschiedenis (deel 1).
Fruytier, M.

Daguitstap 26 maart 2022: bezoek aan Laken.
Van Kerckhove, M.

Tijdschrift jaargang 53; nummer 1; 2022

tijdschrift2022 1

Bij de omslagprent.
Baetens, J.

150 jaar stedelijk muziekonderwijs te Lokeren (deel 1). 1871-1918: 'kinderjaren' en ‘groeipijnen' van de stedelijke muziekschool.
Baetens, J.

Ik was twintig en lid van de Lokerense burgerwacht.
Swens, R.

Het kasteel en het park Verloren Bos in Lokeren (deel 3).
Verstraeten, A.

Z.E.H. Kanunnik en ere-vicaris-generaal Paul Van Paepegem: ook een Lokers monument.
Bauwens, O.

Enkele nabeschouwingen over het boek "De Vlaamse beweging te Lokeren en de bekendste Lokerse flaminganten van het einde van de 18de eeuw tot 1970". Liebaut, H.

Omslagprent jaargang 53; 2022 

 tijdschrift2022 3  

Tijdschrift jaargang 52; nummer 4; 2021

tijdschrift2021 4

Driemaal Geo Verbanck in Lokeren.
Demey, A.

De Verenigde Oost-Indische Compagnie en monsteraars uit Lokeren in de 17de en 18de eeuw.
Hoste, M. m.m.v. Van Campenhout, N.

Een Lokerse grootinvalide uit WO I.
Van Damme, G.

Het Kasteel en het Park Verloren Bos in Lokeren (deel 2).
Verstraeten, A.

Wie doodde Serafien Spitaels? Deel 3: slot.
De Clercq, R.

Tijdschrift jaargang 52; nummer 3; 2021

tijdschrift2021 3

Het Agnus Dei.
Terryn, J.

Het Kasteel en het Park Verloren Bos in Lokeren (deel 1)
Verstraeten, A.

Wie doodde Serafien Spitaels? Deel 2: het assisenproces
De Clercq, R.

Over de spoorlijn Lokeren-Moerbeke en het treinstation van Eksaarde (deel 3).
Synaeve, J.M.

Tijdschrift jaargang 52; nummer 2; 2021

tijdschrift2021 2

Wie doodde Serafien Spitaels? Deel 1: het vooronderzoek
De Clercq, R.

Over de lijn 77A (ook lijn $7 genoemd) Lokeren-Moerbeke als onderdeel van het nationale spoorwegennet, 1878 - 1971 (deel 2).
Synaeve, J.M.

Veldwachter in Daknam tijdens WO II.
De Witte, E.

Over de restauratie van het orgel van Eksaarde. 
Criel, C.

Hommage aan Marc De Gryze ( 1945 - 2021): vriend van velen, maar geen allemansvriend.
Van Campenhout, N.

Tijdschrift jaargang 52; nummer 1; 2021

tijdschrift2021 1

Bij de omslagprent.
Baetens, J.,

De moord op Serafien Spitaels in het Vieremmerstraatje, leven en sociaal engagement.
Henderickx, R.

Over de spoorlijn Lokeren - Moerbeke en het treinstation van Eksaarde (Deel 1).
Seynaeve, J.

Vergeten oorlogsverhalen.
Bellens, J.

De grafzerk van Karel Beuckel (1813 - 1891)
Henderickx, R.

De kaalslag op onze kerkhoven
Het bestuur

Omslagprent jaargang 52; 2021

tijdschrift2021 0  

Tijdschrift jaargang 51; nummer 4; 2020

tijdschrift2020 4

De geschiedenis van het tennis in Lokeren.
Bob Claeys

Een veelzijdig en vergeten kunstenaar, deel 2. Maurits Van de Vyver, de fotograaf.
Jeroen Boel, Maurice Van Kerckhove, e.a.

Duitse soldaten over de Lokerse kroegen in WO II.
André Verstraeten

Jozef De Pilecyn (*1883 †1956): de broer en de schrijver.
Hilaire Liebaut

Citymarketing avant la lettre? Jonkheer Prosper Thuysbaert en sir Richard Weston.
Nico Van Campenhout

Tijdschrift jaargang 51; nummer 3; 2020

tijdschrift2020 3

Spaanse griep te Lokeren. Een poging tot historisch onderzoek in coronatijd
Jacqueline Baetens

Het Monument voor de Gesneuvelden op het Vrijheidsplein in Lokeren.
Marc De Roep , Nico Van Campenhout

Een veelzijdig en vergeten kunstenaar, deel 1. Inleiding tot de biografie van Maurits Van de Vyver.
Jeroen Boel, Maurice Van Kerckhove, e.a.

Lezers schrijven: De onschuld van een oorlogskind.
Lieve De Bruyne

Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst, Pauselijke Zoeaven geboren of overleden in Lokeren, slot.
Jean-Michel Van Bastelaere

Rust in vrede Jérôme Van Doorslaer. (†03/04/2020)
Filip Anthuenis 

Tijdschrift jaargang 51; nummer 2; 2020

tijdschrift2020 2

Toespraak naar aanleiding van de herdenking van de bevrijding van Lokeren in september 1944
Hilaire Liebaut

Chronologie van de Bevrijding van Lokeren in september 1944
Martijn Calleeuw, Nico Van Campenhout

Van Lokeren naar Bokrijk
Johan Terryn

Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst, deel 5, Pauselijke Zoeaven geboren of overleden in Lokeren
Jean-Michel Van Bastelaere

Harry Van Velthoven. 'Bevriende vijanden'
Nico Van Campenhout

Lokers erfgoed uit Italië: het schilderij 'De marteling van Sint-Laurentius' van Hendrick De Somer
Nico Van Campenhout

Tijdschrift jaargang 51; nummer 1; 2020

tijdschrift2020 1

Bij de omslagprent, wapenbrief 1819
Ignace Van Driessche , Peter Van Wichelen

75 jaar later, waar is het lichaam van mijn vader Jules gebleven
Alfons Matthys

Gabriël Verschraegen in zes getuigenissen (2)
Giovanni Van Avermaet

Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst, deel 4, Pauselijke Zoeaven geboren of overleden in Lokeren
Jean-Michel Van Bastelaere

Lieu de mémoire, de voormalige textielfabriek Isabey-Bergez
M. Van Hoorick, M. Soetens, N. Van Camenhout

 

Klik hier voor het digitaal Tijdschrift De Souvereinen; jaargang 51; nummer 1; 2020

Omslagprent jaargang 51; 2020

 tijdschrift2020 0  

Tijdschrift jaargang 50; nummer 4; 2019

tijdschrift2019 4

Huldetoespraak bij de viering van 50 jaar Heemkundige Kring. De Souvereinen-Lokeren, 1969-2019
Hilaire Libaut

Gabriël Verschraegen in zes getuigenissen, in het kader van het huldejaar ‘100 jaar Verschraegen’ (1)
Giovanni Van Avermaet

Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst, deel 3, Pauselijke Zoeaven geboren of overleden in Lokeren
Jean-Michel Van Bastelaere

Roger De Smit, de schilder van de Buylaers
André Verstraeten

Uitstap naar Doornik, 22 augustus 2019
André De Munck

Tijdschrift jaargang 50; nummer 3; 2019

tijdschrift2019 3

De post te Lokeren

Van paardenpostmeester tot Posthotel

Van postzegel tot Mijnzegel

De geschiedenis van het postverkeer door de eeuwen heen. Evolutie van de postzegeluitgiften (1849-2019)

Stichting van de Wereldpostunie

Besluit

Bibliografie
Guido Lantheere en Jacqueline Baetens

Tijdschrift jaargang 50; nummer 2; 2019

tijdschrift2020 2

Het Huyldonckhof
André Verstraeten

De Vrije Kindertuin (1893-1942). Een vergeten onderwijsverhaal
Rudi Henderickx

Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst. Deel 2: periode 1861-1867. Pauselijke zoeaven geboren of overleden in Lokeren
Jean-Michel Van Bastelaere

Feestrede voor De Prieze
Bob Van de Voorde

Hommage aan Gabriël Verschraegen (° 1919 - † 1981). Voorwoord op academische zitting
Marc Behiels

Tijdschrift jaargang 50; nummer 1; 2019

tijdschrift2019 1

Bij de omslag
Jacqueline Baetens

De Broeders Hiëronymieten – M.P.I. Emiliani te Lokeren, 1956 – 2015
Herman Steels

Mensen maken geschiedenis
Inge Denayer

Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst. Deel 1: periode 1860
Jean-Michel Van Bastelaere

Jules Van Brabant, fotograaf te Lokeren
Gerda Persyn

Bezoek aan een Lokerse privéverzameling over WO I
Jacqueline Baetens

Omslagprent jaargang 50; 2019

tijdschrift2019 0  

Tijdschrift jaargang 49; nummer 4; 2018 

tijdschrift2018 4

In memoriam Marcel Pieters
Het bestuur

Bij het beeld van Georges Minne op de begraafplaats. Oude Brug
Raoul Verstraeten

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXXVI
Marcel Pieters †

De Lokerse socialistische coöperatieve beweging (1891-1976), een verhaal van vallen en opstaan. Deel 5: De teloorgang van een ideaal (1940-1976)
Jacqueline Baetens, Jeanine Bellens

Aanvullend fotomateriaal bij DS 3/2018
Jacqueline Baetens

De Broeders Hiëronymieten te Lokeren, 1901-1956.
Herman Steels

Daguitstap naar Breda en ’s-Hertogenbosch.
André De Munck 

Inhoud jaargang 2018
De redactie 

Tijdschrift jaargang 49; nummer 3; 2018

tijdschrift2018 3

Fragmenten uit de geschiedenis van de Lede in Lokeren
André Verstraeten

Lokerse schippers tijdens WO II
Jacqueline Baetens

Fridda van Handenhove
Jacqueline Baetens

Mijn schippersfamilie Van den Bosch
René Wiewauters

Schipperslied
René Wiewauters
 

Tijdschrift jaargang 49; nummer 2; 2018

tijdschrift2018 2

Paul Van Moeseke (1933-2014), de professor die de belasting op kinderen voorstelde
Paul Vanden Bavière

De wereldreis van enkele vazen
Peter Raemdonck

De Lokerse socialistische coöperatieve beweging (1891-1976) Een verhaal van vallen en opstaan. Deel 4: De arbeidersopvoeding tijdens het interbellum (1918-1940)
Jacqueline Baetens, Jeanine Bellens

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXXV
Marcel Pieters

De dominicanen te Lokeren
Herman Steels

Uit de oude doos: communicant
Marcel Pieters

Bezoek aan het Rijksarchief te Gent op woensdag 11/04/2018.
Het bestuur 

Tijdschrift jaargang 49; nummer 1; 2018

tijdschrift2018 1

Bij de omslagprent
Marcel Pieters

De Lokerse socialistische coöperatieve beweging (1891-1976) Een verhaal van vallen en opstaan. Deel 3: Het interbellum (1918-1940)
Jacqueline Baetens, Jeanine Bellens

Uit de familiekroniek van de familie Steels: de periode 1914
Herman Steels

Legerbrancardier Rafaël Raman, vermoord in Frankrijk 3 juli 1940
Willy Verbust

Dagboek van frater Wido Raman
Erik Bielen

Toespraak naar aanleiding van de voorstelling van het boek “Werken aan een rechtvaardige maatschappij. Aimé Van Lent (22 januari 1927-14 april 2003)” op zondag 26 november 2017
Hilaire Liebaut

Restauratie grafzerk Alphonse Lamborelle
Rudi Henderickx 

Omslagprent jaargang 49; 2018

tijdschrift2018 0 tijdschrift2018 0inhoud

Tijdschrift jaargang 48; nummer 4; 2017

tijdschrift2017 4

August Raemdonck, burgemeester tussen twee vuren
Bram Dielemans

De Lokerse socialistische coöperatieve beweging (1891-1976). Een verhaal van vallen en opstaan.
Deel 2: 1914-1918
Jacqueline Baetens, Jeanine Bellens

Hier spreekt men Lokers: vergelijkingen (3)
Marcel Pieters

Sprokkelingen uit het Lokerse Stadsarchief
Marcel Pieters

Drie in Lokeren gevonden Romeinse munten onder de loep (2)
Ignace Van Driessche

Voorstelling Buitengewone Uitgave nr. 20. De geschiedenis van de CVP - Lokeren, 1945 - 1970
Auteur Hilaire Liebaut
André De Munck

Dankwoord na de voorstelling van het boek “De geschiedenis van CVP-Lokeren 1945-1970” door Hilaire Liebaut op zondag 24 september 2017 in het Cultureel Centrum
Hilaire Liebaut 

Tijdschrift jaargang 48; nummer 3; 2017

tijdschrift2017 3

De Lokerse socialistische coöperatieve beweging (1891-1976) Een verhaal van vallen en opstaan. Deel 1: 1891-1913
Jacqueline Baetens, Jeanine Bellens

Drie in Lokeren gevonden Romeinse munten onder de loep (1)
Ignace Van Driessche

Lokeren in de nijverheidstelling van 1764: een paar hoeden, een ton olie en heel veel vlas
Peter Van Wichelen

Voorstellen tot een drietal nieuwe straatnamen te Lokeren
Marcel Pieters

Twee liedjes over Lokeren en Daknam
Het Bestuur

Uitstap naar Hoogstraten
André De Munck 

Tijdschrift jaargang 48; nummer 2; 2017

tijdschrift2017 2

Fransche paters Camillianen in Eksaarde van 1903 tot 1939
Christ Criel

Aimé Van den Broecke. (° 08/08/1894 - †28/10/1963): bevlogen dirigent en muziekpedagoog - deel 2
Rudi Henderickx

Ik moest gefusilleerd worden. Het oorlogsrelaas van Dr. Edgard De Meirsman - deel 2
Marie-Madeleine Dierick

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXXIV
Marcel Pieters

Lt. William Bramwell, piloot B17, vierde zijn 100ste verjaardag
André De Munck

In memoriam Jacques Nimmegeers (° 1926 - † 2017)
Georges Anthuenis

Rony Heirman (° 1936 - † 2013), fotograaf uit Lokeren
Marina Van Hoorick 

Tijdschrift jaargang 48; nummer 1; 2017

tijdschrift2017 1

Bij de omslagprent: Patakons of scholdereikes
Marcel Pieters

Brood, geen dagelijkse kost
Marie-Madeleine Dierick

Ik moest gefusilleerd worden. Het oorlogsrelaas van Dr. Edgard De Meirsman
Marie-Madeleine Dierick

Een thuisbevalling
Anna Tusschans

Aimé Van den Broecke (° 08/08/1894 - †28/10/1963): bevlogen dirigent en muziekpedagoog
Rudi Henderickx

De Lokerse stadsreuzen
Rudi De Clercq 

Omslagprent jaargang 48; 2017

tijdschrift2017 0 tijdschrift2017 0inhoud

Tijdschrift jaargang 47; nummer 4; 2016

tijdschrift2016 4

Over Diana Saey, foorkraamster uit Daknam in de vorige eeuw
Carina Keppens

Huiszoekingen te Daknam op 25 juli 1798
Marcel Pieters

Gustaaf Paelinck negentig!
Jacqueline Baetens en Jeanine Bellens

Uit de oude doos Zondagsschool Sint-Anna Heirbrug - Lokeren 1938.
Marcel Pieters

Hier spreekt men Lokers.Kiekestrontjes CXXIII
Marcel Pieters

Kaartspel jassen
André De Munck

De Lokerse ‘kunstpaus’ over de ‘uitgegomde dichter’ uit Kalken
Gerard Soetens en Nico Van Campenhout

Voorstelling van Buitengewone Uitgave nr. 19
Het bestuur

De geschiedenis, zij
Alain Debbaut

Op naar het Pajottenland
Yves Cools 

Tijdschrift jaargang 47; nummer 3; 2016

tijdschrift2016 3

Daknam - Ballade (Bert Peleman)
Marcel Pieters

Daknam en het verhaal van Reinaert de Vos
Yves Cools

Hoe Koning Nobel zijn troon terug kreeg te Daknam
Walter Anthuenis

Daknam, toeristische parel aan de Durme
Ann Vervaet

Daknam en zijn kerkje...
André De Munck en Yves Cools

Daknam en Sint-Blasius
Yves Cools

De Gilde of Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Scapulier van den Berg Carmel te Daknam uit 1732
Marcel Pieters

De Koninklijke Oud-Soldatenbond Daknam
André Taelman

Daknamse torensprokkels
Marcel Pieters

Daknam, anno 1914
Marcel Pieters 

Tijdschrift jaargang 47; nummer 2; 2016

tijdschrift2016 2

Ter Beuken: het park en het brugje
Erik Bielen

De Lokerse Stadsreuzen Petrus en Theresia Vrancken
Marcel Pieters

Lezers schrijven: André De Backer over Willemstad en de Rhenus 127
Yves Cools

Rhenus 127, deel 2. Getuigenis van Emiel De Weese
André De Munck
André Taelman

Het is een cliché, maar ondanks alles gaat het leven verder
Gerda Persyn

Monseigneur Bernard Mels en zijn Lokerse familie
Yves Cools

De verzanding van de Durme in Lokeren-Centrum
Marcel Pieters

Rob Baetens als Uilenspiegel
André Verstraeten

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXXII
Marcel Pieters

Voorstel tot nieuwe straatnaam te Lokeren
Marcel Pieters 

Tijdschrift jaargang 47; nummer 1; 2016

tijdschrift2016 1

Bij de omslagprent: Hulde aan het Dankbare Vaderland
Marcel Pieters

Op de praatstoel: Oscar Andries over de Lokerse pompiers!
Yves Cools

102 jaar geleden in Eksaarde
Christ Criel

Lokeraars en de ramp met de Rhenus 127
Yves Cools

Molensprokkel. Octrooi voor het oprichten van een rosmolen te Lokeren
Marcel Pieters

Telefoonjaarboek van Bedrijven, 1949 – 1950, Lokeren
André De Munck

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXXI
Marcel Pieters

Herinneringen met Eddy Picavet
Johan Degrande

Voorstellen tot nieuwe straatnamen te Lokeren
Marcel Pieters

Hulde aan mijn broeder René [De Backer]
Rechtzetting redactie 

Omslagprent jaargang 47; 2016​

tijdschrift2016 0 tijdschrift2016 0inhoud

Tijdschrift jaargang 46; nummer 4; 2015

tijdschrift2015 4

Hulde aan mijn Broeder René (De Backer)
Rudi De Clercq

De familie Andries en WO I
Lynn De Witte

Het Volkshuis te Lokeren: brouwershuis wordt rood bastion
Jacqueline Baetens, Jeanine Bellens

Beeldig Lokeren
Gerard Soetens, Marina Van Hoorick

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXX
Marcel Pieters

Voorstellen tot nieuwe straatnamen te Lokeren
Marcel Pieters

Omtrent onze B.U. nr. 18 "100 jaar scouting te Lokeren"
Het bestuur

Onze trip naar Tienen
Yves Cools

Eksaarde - Doorslaar OLV: onderpastoors (2)
Yves Cools 

Inhoud jaargang 2015
Redactie

Tijdschrift jaargang 46; nummer 3; 2015

tijdschrift2015 3

Aimé Baetens: porteur d'amour
Gerda Persyn

Marcel den broodvoerder 28 sep 1928 - 5 feb 2015
Jacqueline Baetens, Jeanine Bellens

Frans Kelem in WO I (2)
Yves Cools

Penningkohieren van Daknam
1571 - 1575 - 1577
Luc De Backer

Het lied van Koveken en Wanne, het eerste Lokerse reuzenpaar
Marcel Pieters

Rob Baetens (°1923 - †1990)
Yves Cools

Eksaarde - Doorslaar OLV: pastoors
Yves Cools

Voorstellen tot nieuwe straatnamen te Lokeren
Marcel Pieters

Lezers schrijven ons
Het bestuur
ea 

Tijdschrift jaargang 46; nummer 2; 2015

tijdschrift2015 2

Frans Kelem in WO I (1)
Yves Cools

De pioniers van de Lokerse peperkoek (2)
Marie-Madeleine Dierick

21 juli 1915: de eerste nationale feestdag onder Duitse bezetting
Gerda Persyn

5th Canadian Field Dressing Station (2)
André De Munck

Vijftig jaar Lokerse Jazzklub
Marc De Gryze

Eed van de sergeant-ordehandhaver bij de vierschaar van Lokeren en Daknam
Marcel Pieters

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXIX
Marcel Pieters

Uitgebeend! 150 jaar slagerij in de Schoolstraat
Alain Debbaut

Daknam: pastoors
Yves Cools

Amerikaans bezoek op begraafplaats Oude Brug
André De Munck

Herdenking Henri Reyns
Het bestuur

Mijn oorlog: toespraak bij herdenking Henri Reyns
Marcel Pieters
 

Tijdschrift jaargang 46; nummer 1; 2015

tijdschrift2015 1

Bij de omslagprent: Vlaamse Oud-Strijders WO I
Marcel Pieters

Een veldlazaret te Lokeren tijdens WO II (1)
André De Munck

Toespraak bij de voorstelling van: Lokeren. Straten & co" van F. De Bondt
Hilaire Libaut

Uit de oude doos, Antwerpse Steenweg of Oude Bruglaan?
Marcel Pieters

Beelden van vroeger
Ettienne Van Der Jeugt

Herdenkingsbord over de kleine veldslag nabij het Molsbroek op 8 oktober 1914
André Verstraeten

Nog over het orgel van Eksaarde
Christ Criel

Eksaarde O.L.V. Hemelvaart: onderpastoors
Yves Cools

Kringnieuws: terugblik op 2014
Marcel Pieters 

Omslagprent jaargang 46; 2015

tijdschrift2015 0 tijdschrift2015 0inhoud

Tijdschrift jaargang 45; nummer 4; 2014

tijdschrift2014 4

De oorlogsherinneringen aan W.O. I van oud-strijder Gustaaf Noët uit Eksaarde
Clement Praet

Een bijna vergeten bom uit W.O. II in de Nieuwe Straat op Everslaar
Omer Bauwens

De peperkoek: een zoete traditie in Vlaanderen
Marie-Madeleine Dierick

De Posterijen tijdens Wereldoorlog I
Gabriël Van Damme

De Eksaardse familie Van Putte in 1914-1918 (2)
Christ Criel

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXVIII
Marcel Pieters

Eksaarde O.L.V. Hemelvaart: onderpastoors (1)
Yves Cools

De Souvereinen naar de Westhoek
Yves Cools

Inhoud van jaargang 2014 

Tijdschrift jaargang 45; nummer 3; 2014

tijdschrift2014 3

De Oude Dreve of een rechtstreekse verbindingsweg van Daknam naar Lokeren
Marcel Pieters

Grenzeloos: De uittocht van de Eksaardse familie Hereman
naar Brazilië
Marie-Madeleine Dierick

Interview met mevrouw Mariette Verhesschen, een pittige
dame, zonder kapsones
(°31 maart 1923 - †23 april 2014).
Carina Keppens

Sprokkels uit ’14-’18
André Verstraeten

Marktlied W.O. I De zoon van de sergeant
Marcel Pieters

Langs waar trokken ‘onze jongens’, op weg naar de IJzer
Yves Cools

De Eksaardse familie Van Putte in 1914-1918 (1)
Christ Criel

Terugblikken op Achter mooie gevels
Marc De Gryse

Eksaarde O.L.V. Hemelvaart: Pastoors
Yves Cools
 

Tijdschrift jaargang 45; nummer 2; 2014

tijdschrift2014 2

Wieze Deer en Reporter 17
Yves Cools

Honderd jaar geleden overleed de schrijver Evariste Verdurme. Deel 1: genealogie
Ignace Van Driessche

De kwestie van de gefusilleerde Henri Reyns uit Daknam
Marcel Pieters

De familie Gustaaf De Smul in W.O. I
Yves Cools

Epitaaf echtpaar Vrancken
André De Munck

De aanloop naar W.O. I en de beginperiode ervan
Yves Cools

Marktlied W.O. I
Marcel Pieters

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXVII
Marcel Pieters

Voorstelling Buitengewone Uitgave nr. 17: 100 jaar School Groendreef te Lokeren
Rudi Henderickx

Lokeren - Kopkapel Onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen: pastoors en onderpastoors
Yves Cools

Tijdschrift jaargang 45; nummer 1; 2014

tijdschrift2014 1

Bij de omslagprent: Het Eerekruis de Gedeporteerden
André De Munck

In beeld: Henry Raepsaet (1816-1871), vrederechter en historicus
Paul Vanden Bavière

De onopgeloste moord op Clementia De Meester in 1872
André Versrtaeten

Van jeugdhuis ‘T 74 naar De Moazoart
Gerda Persyn

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXVI
Marcel Pieters

Het pijnlijke verhaal van Wieze Deer
Yves Cools

Beeldmateriaal crash B-17
André De Munck

De Lokerse Paterskerk, en hoe het begon…
Yves Cools

Lokeren - Heirbrug Sint-Anna: pastoors
Yves Cools

Loopgravenkunst uit W.O. I
Marcel Pieters

Kringnieuws: Terugblik op 2013
Marcel Pieters

Omslagprent jaargang 45; 2014 

tijdschrift2014 0  tijdschrift2014 0inhoud

Tijdschrift jaargang 44; nummer 4; 2013

tijdschrift2013 4

Zo'n tweehonderd jaar geleden, in onze provincie.... De Wezelianen
Yves Cools

Toespraak bij de voorstelling van de 16de Buitengewone Uitgave
Hillaire Libaut

Inauguratie van de herdenkingsplaat
André De Munck

Brief van James Watt, zoon van Georges
James Watt

De ramp op 5 november 1943, met de B-17-bommenwerper, vanuit Lokers gezichtspunt
Yves Cools, André De Munck

Op uitstap naar de stedelijke begraafplaats Oude Brug...
Diane Vernimmen, Marcel Pieters

Een gedicht van Jo Gesekin in het Stadsarchief van Lokeren
Nico Van Campenhout

Hier spreekt men Lokers: vergelijkingen (2)
Marcel Pieters

De bewoners van het Sint-Benedictus te Lokeren:
de kinderen en de zusters
Ben Wuyts

Schuilbunker uit W.O. II teruggevonden
Marcel Pieters

Dagboekfragmenten
Achiel Schelfhout

Lokeren - Spoele Sint-Jozef: pastoors en onderpastoors
Yves Cools

Inhoud van jaargang 2013
Redactie

Tijdschrift jaargang 44; nummer 3; 2013

tijdschrift2013 3

Amerikaanse B_17 stort neer op kerkhof
André De Munck

Schoondochter van het burgerslachtoffer aan het woord. Herinneringen van een kranige 99-jarige
Gerda Peryn

Interview Marc Van Bastelaere, ooggetuige vliegtuigcrash
Gerda Persyn

Molensprokkels Eksaarde
Marcel Pieters

Een vergeten hof van plaisance, met nederhof en bleeckerij meersch
André Verstraeten

Twee stukken materieel erfgoed van Pater Vedast
Nico Van Campenhout

Bij de wolvilttentoonstelling in het Lokerse Stadsmuseum: moderne manieren van omgaan met industrieel immaterieel erfgoed
A Van Nieuwenhuyse

De institutionele zorg voor arme zieken en de morele behandeling van zwakzinnige meisjes door de Zusters van Liefde inLokeren (3)
Ben Wuyts, Kaat Leeman

De laatste suisse van Lokeren
Yves Cools, Maria De Rooze, Leon De Rooze

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXV
Marcel Pieters

Hier spreekt men Lokers: vergelijkingen
Marcel Pieters

Sint-Antonius van Padua parochie: pastoors en onderpastoors
Yves Cools
 

Tijdschrift jaargang 44; nummer 2; 2013

tijdschrift2013 2

De Lokerse schandpaal of kaak in zijn oude glorie hersteld
Marcel Pieters

Vijftig jaar later, terug naar het Sint-Lodewijkscollege te Lokeren
Yves Cools

Herinneringen aan het Sint-Theresiacollege te Eksaarde in de periode 1958-1960
Mark Declerck

De institutionele zorg voor arme zieken en de morele behandeling van zwakzinnige meisjes door de
Zusters van Liefde inLokeren. (2)
Ben Wuyts, Kaat Leeman

Soep voor behoeftig Lokeren in 1944
André Verstraeten

Het orgel van Eksaarde (2)
Christ Criel

Uit de oude doos
André De Munck

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXIV
Marcel Pieters

Lokeren - Oudenbos Sint-Paulus: pastoors
Yves Cools

Tijdschrift jaargang 44; nummer 1; 2013

tijdschrift2013 1

Bij de omslagprent
Yves Cools

De institutionele zorg voor arme zieken en de morele behandeling van zwakzinnige meisjes door de Zusters van Liefde in Lokeren. (1)
Ben Wuyts, Kaat Leeman

Eerherstel voor Henri Reyns ?
Marc De Roep

Het orgel van Eksaarde (1)
Christ Criel

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXIII
Marcel Pieters

Herbergnamen in de Heirbrugstraat anno 1912
Marcel
 Pieters

Lokeren houdt zich in 1854 recht met spaerzame soep
Yves Cools

Uit de goede oude tijd
Freddy Sennesael

Mensen van Daknam en ’t Zwart Schaap (ze hebben echt bestaan). Dagboekuittreksels.
Achiel Schelfout

De onderpastoors van de Heilig Hart-parochie Heiende (5)
Yves Cools

Voorstellen tot nieuwe straatnamen te Lokeren
Marcel Pieters

Kringnieuws: Terugblik op 2012
Marcel Pieters

Omslagprent jaargang 44; 2013 

tijdschrift2013 0 tijdschrift2013 0inhoud

Tijdschrift jaargang 43; nummer 4; 2012

tijdschrift2012 4

Wij zijn het verleden, of toch een deeltje ervan. De vreugde en de kwellingen van een (lokaal-regionaal) historicus-heemkundige
Hilaire Liebaut

Huldezitting naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Marcel Pieters
De redactie

Huldetoespraak voor Marcel Pieters, 80 jaar, op zondag 28/10/2012 in het Stedelijk Museum
Hilaire Liebaut

Was er een achtste veer over de Durme in Lokeren?
André Verstraeten

Windekind in het klooster van de Teresianen
Willy Van Rumst

Frontpoëzie uit W.O. 1
Marcel Pieters

Per stoomtram door Lokeren
Gabriël Van Damme

De onderpastoors van de Sint-Laurentiusparochie (4)
Yves Cools

Mijn Olympische fakkeltocht door het Britse stadje Lichfield. Walter Anthuenis mocht mee de Olympische vlam naar Londen brengen
Walter Anthuenis

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXII
Marcel Pieters

Inhoud van de 43ste jaargang
De redactie

Tijdschrift jaargang 43; nummer 3; 2012

tijdschrift2012 3

 Lokeren tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog
Peter Van Wichelen

Elektriciteit: een nieuwe energie voor de inwoners van Lokeren
Renaat Beirens

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXI
Marcel Pieters

Hoedevelde, een toponiem in Eksaarde?
Jean Marie Synaeve

Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint-Laurentiuskerk te Lokeren, Martinus Posselis, meester orghelmaekere
Marcel Pieters

De onderpastoors van de Sint-Laurentiusparochie (3)
Yves Cools
 

Tijdschrift jaargang 43; nummer 2; 2012

tijdschrift2012 2

Bisschop Karel Maes (1559-1612) op bezoek in Lokeren op 14 juni 1611
Alain Debbaut

De restauratie van een tegeltableau uit het Stadsmuseum te Lokeren
Kelly Witteveen

Opgeëiste Lokerse arbeiders tijdens WO I: de casus van werkweigeraar Benoni De Munck (°1884 - †1924)
André De Munck

Onderpastoors van de Sint-Laurentiusparochie (2)
Yves Cools

Molensprokkels
Marcel Pieters

Tijdschrift jaargang 43; nummer 1; 2012

tijdschrift2012 1

Bij de omslagprent: Een welverdiende hulde aan heemkundige en dialectoloog Marcel Pieters
Nico Van Campenhout

Marcel Pieters
Yves Cools

Marcel aan het woord
Yves Cools

De oudste vermeldingen van Daknam, Eksaarde en Lokeren
Paul Vanden Bavière

De bevolking van Daknam in 1796
Marcel Pieters

Over de linie in Eksaarde
Christ Criel

Lokeren St.-Laurentius: onderpastoors (1)
Yves Cools

Het onderpastoorken
Freddy Nelis

Addendum epitaaf pastoor Maenaut
Marcel Pieters

Konijnenkeutels (2)
Gabriël Van Damme

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CX
Marcel Pieters

Kringnieuws: Terugblik op 2011
Marcel Pieters

Omslagprent jaargang 43; 2012

tijdschrift2012 0  tijdschrift2012 0inhoud

Tijdschrift jaargang 42; nummer 4; 2011

tijdschrift2011 4

Sneeuw
Cecile van Camp

Toespraak door Wim De Vos,

voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Musea bij de opening van het Lokerse Stadsmuseum
Wim De Vos

Een persoonlijke terugblik op de opening van het nieuw stadsmuseum 7, 8 en 9 oktober 2011
Kris De Beule

Een ietwat ongebruikelijke uitnodiging tot museumbezoek
Nico Van Campenhout

Konijnenkeutelkens
Gabriël Van Damme

Het epitaaf van pastoor en vice-deken Carolus Petrus Maenaut
Marcel Pieters

Archeologisch vooronderzoek te Lokeren-Hoedhaar. Een onderzoek van de Archeologische Dienst Waasland
Thierry Van Neste en Jeroen Van Vaerenbergh

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CIX
Marcel Pieters

Lezers schrijven ons…
Gabriël Van Damme, Marcel Pieters, Alain Debbaut

Wat oude kranten ons vertellen
Marcel Pieters

Lokerse pastoors en onderpastoors (3),
Sint-Laurentius (2)
Yves Cools

Inhoud van de 42ste jaargang (2011)
Redactie

Tijdschrift jaargang 42; nummer 3; 2011

tijdschrift2011 3

De bunkers van Eksaarde
André Van Doorslaer

Achter mooie gevels. In gesprek met Nadya De Wiest over haar jeugdjaren in Lokerse hofjes
Alain Debbaut

Het epitaaf van burgemeester
P. F. Van Remoortere
Marcel Pieters

Lokers Museum verwerft precieus tinnen bord uit het begin van de 18e eeuw
(Dominicus Collier, Dendermonde)
Ignace Van Driessche

Ook Lokeren zond zijn zonen uit
Maria Van Moeseke, Marcel Pieters

Getuigenissen van de Schoolstrijd in Lokeren
Julien De Vuyst

Lokerse pastoors en onderpastoors (2)
Sint-Laurentius (1)
Yves Cools

Een heldhaftige paardendiefstal
Freddy Nelis

De zestigjarigen van Daknam (bis)
Redactie 

Tijdschrift jaargang 42; nummer 2; 2011

tijdschrift2011 2

Eindelijk eens een honderdjarige te Daknam
Marcel Pieters

Zestigjarige oud-leerlingen houden reünie in hun vroegere school te Daknam
Walter Anthuenis

Pastoors en onderpastoors te Lokeren-Eksaarde-Daknam in de periode van 1802 tot heden (1)
Yves Cools

Nonnengoed. Enclaves van Waasmunster in Lokeren en een Lokers haventje voor Zele
André Verstraeten

De 'Meulenbergmolen' en de familie De Vos
Jean-Michel Van Bastelaere

Bij de voorstelling van Buitengewone Uitgave nr. 13 'De Vlaamsgezinde rode apotheker'. Henri Van de Voorde
Het Bestuur

Een postmodern papieren monument
Peter Van Wichelen

'De Vlaamsgezinde rode apotheker'
Marc De Gryze

Dankwoord en terugblik op de werking van 'De Souvereinen'
Marcel Pieters

Van Oost-Vlaanderen naar Limburg. Een Lokerse hoeve in het Openluchtmuseum Bokrijk te Genk
Nico Van Campenhout

Het oorlogsmonument 1914-1918 te Daknam. Een huldeblijk aan Gustaaf Cyriel Andries
Marcel Pieters

Lezers schrijven ons: Marktoctrooi 1955 - Vriendenbezoek
Marcel Pieters 

Tijdschrift jaargang 42; nummer 1; 2011

tijdschrift2011 1

Bij omslag: De vellenkoper
Marcel Pieters

Het onwaarschijnlijke verhaal van Alexander Kubetschka en zijn echtgenote Maria Unger
Alain Debbaut

Frans-Joannes Taverne: Evangelist-marktkramer en Bijbelverkoper
Freddy Nelis

Uit de nalatenschap van dr. sc. Jozef Geerts (1907-1985) Drie documenten die een ongewoon licht werpen op de persoonlijkheid van oud-burgemeester Prosper Thuysbaert
Hilaire Liebaut

Vriendenbezoek
Marcel Pieters

In Memoriam Albert Van Hecke (1915-2010)
Hilaire Liebaut

Robert Cools, een bescheiden wielrenner uit Lokeren
Yves Cools

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CVIII
Marcel Pieters

Dallas. A story Het belang van getuigenissen in een socio-cultureel-erfgoedproject
Björn Rzoska

Kringnieuws
Marcel Pieters 

Omslagprent jaargang 42; 2011

tijdschrift2011 0 tijdschrift2011 0inhoud

Tijdschrift jaargang 41; nummer 4; 2010

tijdschrift2010 4

In Memoriam Alex Dierick
Het bestuur

Over het oorlogsmonument van Eksaarde
Christ Criel

Menschen zorgt toch voor mijn kinderen De moord op Bertha Braekman (15 oktober 1909)
Rudi De Clercq

Pieter Heydensveer: het laatste van zeven Lokerse veren
André Verstraeten

Inhoud van de 41ste jaargang 2010 

Tijdschrift jaargang 41; nummer 3; 2010

tijdschrift2010 4

Werk in de kerk van Eksaarde van de 13de eeuw tot de 20ste eeuw
Christ Criel

Vlasteelt en vlasbewerkingsprocedé te Lokeren
Marcel Pieters

Een dorp na de woelige tijden
Alex Dierick

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CVII
Marcel Pieters

Tijdschrift jaargang 41; nummer 2, 2010

tijdschrift2010 2

Amerikaanse student beleeft op nieuwjaarsdag familiesprookje in Eksaarde
Achiel Braem

Inkwartiering te Lokeren, Kerkstraat 14, deel 2
Eliane De Ro

Sagen en legenden in het Waasland, deel 2
Guy Van Kerckhoven

Moord, terechtstelling... Een proces vanwege de weduwe tegen de heer, deel 2
Alex Dierick

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CV
Marcel Pieters

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CVI
Marcel Pieters

Aanvulling bij de kapel van O.-L.-V. van Troost op Everslaer
Omer Bauwens

Het Mariabeeld in de kapel van O.-L.-V. van Troost op Everslaar
Johan Terryn

De Stikzijdedievegge. Ons tweedehandswagentje Sinte-Pieter
Freddy Nelis 

Tijdschrift jaargang 41; nummer 1; 2010

tijdschrift2010 1

De kapel van O.L.V. van Troost op Everslaar heropgebouwd
Omer Bauwens

Hilaire Liebaut, "Een achtenswaardige man"
Nico Van Campenhout

De "lenteboom"
Georgette Matthieu

Henri De Wiest (1857 - 1926), een markante Lokeraar
Alain Debbaut

"Haverkunst"
Robert Fierens

Inkwartiering te Lokeren, Kerkstraat 14, deel 1
Eliane De Ro

Moord, terechtstelling, deel 1
Alain Dierickx

Sagen en legenden in het Waasland, deel 1
Guy Van Kerckhoven

Jozef De Pillecyn, of: enig nieuws uit barak 14, hechteniskamp Lokeren, november 1944
Marcel Pieters

Serafien de zeeloper
Freddy Nelis

De communistische lidkaart
Freddy Nelis

Waar lag de Ueberg?
Jozef De Roover

Wat oude kranten ons vertellen: botsing te Lokeren
Marcel Pieters 

Omslagprent jaargang 41; 2010

tijdschrift2010 0  tijdschrift2010 0inhoud