ontstaantijdschriftregisterlid wordenuitgavendocufotoalbumwie kentvariacontactlinks

 

Lokers dialecten woordenboek

 

woordenboek

 

 

 

 

 

In 1995 verscheen het eerste "Woordenboek van het Lokers Dialect" van de hand van onze voorzitter Marcel Pieters. Het was een verzameling van de "Kiekestrontjes" die in het tijdschrift verschenen waren.

In 2008 verscheen de tweede editie van het woordenboek, een volledig herwerkte en aangevulde versie, uitgegeven door de "Culturele Raad Lokeren".

Het boek telt ruim 7.000 lemma's of woordenboekartikelen, met duizenden zegswijzen en voorbeeldzinnen, die, waar nodig, vertaald zijn in het Algemeen Nederlands.

Naast algemene woordenschat komen vaktermen uit de landbouw, vlasteelt en spinnerij aan bod. Uiteraard mocht in dit woordenboek de terminologie van de haarsnijderij of vellenbewerking, de specifieke Lokerse nijverheid ter voorbereiding van de viltproductie, niet ontbreken.

 

 

 

 


 

pagina

 

cd

 

Op de bijhorende CD krijgt de luisteraar het Lokers dialect en typische spreekwoorden en gezegden in gesproken vorm te horen:

- interview met Marcel Pieters

- 'n paretjen in de Pooverètte

- de tien mooiste Lokerse woorden

- van nen stier die nen keer ...

- Lokerse zegswijzen

- de Parabel van de Verloren Zoon in het Lokers

 

Geluidsfragment uit de CD

Uitwerking en interview: Björn Rzoska en Alain Debbaut

Opname: Jo Volckerijck

   

 

naar boven