ontstaantijdschriftregisterlid wordenuitgavendocudialectfotoalbumwie kentcontactlinks

Varia

 

Historische lezingen

 
   

 

  nieuws  

 

 

Kerkhoven van Lokeren-Erfgoed

 Eindverslag werkgroep “Funerair Erfgoed”   2021


+ eindverslag aan stadsbestuur

 
  Dubbel klikken voor de pdf file van de folder  

 

  nieuws  

 

 

De Vlaamse Beweging in Lokeren en de bekendste Lokerse
flaminganten van het einde van de 18de eeuw tot 1970
Hilaire Liebaut

 

flaminganten

Op 8 oktober verschijnt het boek “De Lokerse Flaminganten van het einde van de 19de  eeuw tot 1970” van Hilaire Liebaut.
Het Lokerse Davidsfonds, de Marnixring en De Souvereinen sloegen hiervoor de handen in elkaar.

 
De leden van de heemkring ontvangen deze uitgave gratis bij hun derde nummer van 2021    

 

  nieuws  

 

 

De Kop- en Bergendrieswijk (1919-2019)

 

KOP

Omer Bauwens, lid van de Souvereinen, schreef een boek over de geschiedenis van de Kop- en Bergendrieswijk over de laatste 100 jaar. Aan de hand van getuigenissen van de bewoners en tal van oude foto's en gegevens uit de Souvereinen schetst hij straat per straat de evolutie en gebeurtenissen van de wijk. Het verenigingsleven komt aan bod en er is een korte hommage aan belangrijke figuren van de wijk (o.a. Marcel Pieters). Het boek telt een 200-tal blz. en verschijnt begin december.
Er wordt enkel maar gewerkt met voorinschrijvingen, die binnen moeten zijn voor 10 november.
Geïnteresseerd? Mail zo vlug mogelijk naar omer.bauwens2@telenet.be of bel naar 0468 20 88 75. Prijs maximum €25 afhankelijk van de oplage en te betalen bij afhaling op vrijdag 11 en zaterdag 12 december tussen 10 tot 17u. Er wordt enkel gewerkt met voorinschrijvingen die ten laatste tegen 10 november moeten binnen zijn.

 
     

 

  nieuws  

 

 

Vraag voor inlichtingen

 


Emigratie vanuit Vlaanderen naar Noord-Amerika (1850-1950)
Eind 19de, begin 20ste eeuw trokken heel wat Vlamingen richting Noord-Amerika. In het kader van een doctoraatsonderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel, wordt momenteel onderzoek gedaan naar hoe het de Vlamingen verging aan de andere kant van de wereld, specifiek tussen 1850 en 1950. Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van brieven, postkaarten en dagboeken, die de emigranten stuurden naar vrienden en familie in België.
Heeft u dit materiaal liggen? Of kent u iemand die deze schatten op zolder bewaart? Aarzel dan niet om contact op te nemen met yasmin.crombez@vub.be
Ook voor andere vragen in verband met het project, kunt u bij haar terecht.

 
     

 

  nieuws  

 

 

Foto-tentoonstelling: 100 jaar Lokerse fotografen

 


folder

Fotografie in Lokeren van 1900 tot vandaag

            Tentoonstellingen in provinciesteden krijgen meestal nauwelijks of geen aandacht in bovenlokale media. Zelfs als het initiatieven betreft waarvan de inhoud en de kwaliteit die belangstelling rechtvaardigen en ze het plaatselijke of regionale niveau overstijgen.

Dat is ook het geval met de tentoonstelling “Blik in de verte. Lokerse fotografen vanaf 1900”, die nog tot  het voorjaar van 2021 loopt in het Stadsmuseum van Lokeren en waarin een aantal foto’s worden getoond die de grenzen van de Oost-Vlaamse stad aan de Durme ruimschoots overschrijden.

Lokeraar Jean Pharasyn (1877-1929) is de maker van een vaak gereproduceerde, indrukwekkende foto van een arbeid(st)ersmanifestatie voor het Algemeen Stemrecht in Lokeren in 1912, waarvan het origineel wordt bewaard in het archief- en documentatiecentrum van de socialistische en sociale bewegingen Amsab in Gent. Zo siert deze iconische groepsfoto onder meer de kaft van het boek “Geschiedenis maken. Liber amicorum voor Herman Balthazar” uit 2003 en die van de historische monografie “The every day nationalism of workers. A social history of modern Belgium” uit 2019 van de Antwerpse, in Lokeren geboren en getogen hoogleraar geschiedenis aan de Antwerpse universiteit Maarten Van Ginderachter. Pharasyns Lokerse generatiegenoot Ferdinand Buyle (1872-1950) werkte achtereenvolgens in Lokeren, Sint-Niklaas, Antwerpen en Brussel. In de Belgische hoofdstad portretteerde hij als ‘societyfotograaf’ de adel en de ‘haute bourgeoisie’, evenals prominenten uit het politieke en culturele leven en leden van de koninklijke familie.
Twee Lokerse reguliere geestelijken, scheutist Gustaaf Drossens (1892-1962) en minderbroeder Longinus De Munter (1899-1991), genoten en genieten bekendheid in heel Vlaanderen, althans bij historisch en/of fotografisch geïnteresseerden. Drossens met aangrijpende (actie)foto’s van het IJzerfront tijdens de Eerste Wereldoorlog en van Belgisch Congo tijdens het interbellum. De Munter als publicist over fotografie, maker van fotoboeken, (portret)fotograaf en fotografische kroniekschrijver van het hechteniskamp voor echte of vermeende collaborateurs in Lokeren in de jaren 1944-1947.
De in Lokeren geboren en opgegroeide Rony Heirman (1936-2013) fotografeerde vanaf de jaren 1960 zowat alle Vlaamse literatoren en beeldende kunstenaars met naam en faam, was werkzaam als docent fotografie en was de huisfotograaf van Jan Hoet (1936-2014) en het SMAK.

Van deze vijf ‘coryfeeën’ worden in de Lokerse tentoonstelling exemplarische foto’s getoond. Net als van een aantal vakgenoten – zowel  getalenteerde ‘amateurs’, persfotografen als  personen met een eigen fotozaak - die diverse aspecten van het Lokerse stadsleven tijdens de voorbije eeuw (en meer)  in beeld brachten. Ook van de leden van de Lokerse Fotoclub, waarvan de 100ste verjaardag de aanleiding vormde tot dit project, worden representatieve foto’s geëxposeerd, evenals van een aantal artistiek geïnspireerde, meestal jongere individuele Lokerse fotografen. Een bijzondere vermelding verdient Heikki Verdurme (°1977), die onder andere de vaste fotograaf is van het gerenommeerde restaurant ‘Het Hof van Cleve’ van sterrenchef Peter Goossens in Kruishoutem.

Alles samen vormt deze overzichtstentoonstelling een fraai en professioneel gepresenteerd geheel, dat de periode van het eind van de 19de eeuw tot vandaag omvat en dat in Michelin-termen de omschrijving “vaut le détour” meer dan verdient!

Stadsmuseum Lokeren (Markt 15A - 9160 Lokeren; 09/3454458; museum@lokeren.be).
Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en op zondag ook van 10 tot 12  uur.
Zolang de coronamaatregelen gelden, is reservatie verplicht.
Een catalogus met dezelfde titel als de tentoonstelling is aan de museumbalie te koop aan de prijs van 25 euro.

                                                                                                          Nico Van Campenhout

 

 

  nieuws  

 

 

Bevriende vijanden - Van Velthoven

 

hendrik1

hendrik2

ENRICO FIAMMINGO HENDRICK DE SOMER
LOKEREN 1602 -  NAPOLI 1656?

Een Lokers kunstschilder maakt carrière in Napels.

In 1622 emigreerde de twintigjarige Lokeraar Hendrick De Somer naar Napels. Hij had een opleiding gehad als kunstschilder en werd leerling van de beroemde barokschilder Jusepe de Ribera. Stilaan ontwikkelde hij een eigen stijl en leidde als zelfstandig meester zijn atelier in Napels, waar hij huwde en acht kinderen had. Hij kreeg talrijke opdrachten en werd in Italië zeer gewaardeerd. Waarschijnlijk keerde hij nooit naar Vlaanderen terug en daardoor bleef hij hier totaal onbekend. Zijn schilderijen werden zelfs toegeschreven aan de Nederlandse schilder Hendrick Van Someren.
De zoektocht naar de ‘ware Hendrick’ en naar het bewijs van zijn Lokerse afkomst, bracht ons op het spoor van een schilderij, ‘De marteling van Sint Laurentius’, dat na een onvoorstelbare reeks toevalligheden kon aangekocht worden en over enige tijd in de Sint-Laurentiuskerk zal te zien zijn, waar Hendrick De Somer meer dan driehonderd jaar geleden op 27 augustus 1602 gedoopt is.

De Nederlandse kunsthistorica Marije Osnabrugge (Universiteit van Genève) heeft haar doctoraat gemaakt over schilders uit de Nederlanden die in de 17de eeuw naar Napels emigreerden. Zij komt op 29 februari 2020 naar Lokeren om een lezing te geven over leven en werk van Hendrick De Somer.

zaterdag 29 februari 2020 om 20 uur
Cultureel Centrum, Kerkplein 5, Lokeren

gratis toegang, reservatie verplicht:
CCL 09 340 50 56; ticketbalie.ccl@lokeren.be

Na de lezing biedt het stadsbestuur een drankje aan.

Organisatie: College van burgemeester en schepenen, Stedelijke Erfgoedcommissie en Koninklijke Heemkundige Kring De Souvereinen, Lokeren

  Dubbel klikken voor de pdf file van de folder  

 

  nieuws  

 

 

Vraag voor inlichtingen

 


Emigratie vanuit Vlaanderen naar Noord-Amerika (1850-1950)
Eind 19de, begin 20ste eeuw trokken heel wat Vlamingen richting Noord-Amerika. In het kader van een doctoraatsonderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel, wordt momenteel onderzoek gedaan naar hoe het de Vlamingen verging aan de andere kant van de wereld, specifiek tussen 1850 en 1950. Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van brieven, postkaarten en dagboeken, die de emigranten stuurden naar vrienden en familie in België.
Heeft u dit materiaal liggen? Of kent u iemand die deze schatten op zolder bewaart? Aarzel dan niet om contact op te nemen met yasmin.crombez@vub.be
Ook voor andere vragen in verband met het project, kunt u bij haar terecht.

 
     

 

  nieuws  

 

 

Bevriende vijanden - Van Velthoven

 

bevriende1

bevrie2  
  Dubbel klikken voor de pdf file van de folder  

 

  nieuws  

 

     

Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Heemkring De Souvereinen op 6 oktober 2019.
Het is een co-productie van de stad Lokeren en de heemkring.

Het boek is samengesteld uit bijdragen van 12 auteurs die verschillende aspecten van Lokeren behandelen in de loop der tijd.

50 jaar  

De leden van de heemkring ontvangen deze uitgave gratis in de loop van de maand oktober.
Boek is te verkrijgen bij de dienst Toerisme, Stadsmuseum en de Heemkring aan 25 euro.

   

 

  nieuws  

 

 

Foto-inventaris: Kapellen en kapelletjes

 


kapel


Kapellen en kapelletjes in Lokeren

            Tijdens de zomer van 2018 doorkruiste Chris Stoop Lokeren en zijn deelgemeenten Daknam en Eksaarde op zoek naar grote en kleine kapellen. Hij deed dit in opdracht van de Bibliotheca Wasiana, de in Sint-Niklaas gevestigde erfgoed- en bewaarbibliotheek voor het Waasland, waarvan hij documentalist is. Hij fotografeerde al deze kapellen, en ook de heiligenbeelden die al dan niet in een nis aan een gevel zijn opgehangen. Chris Stoop bouwde bij dit fotografisch project voort op het inventarisatiewerk van wijlen Roland Meyfroot, die bij leven onder meer vele jaren directeur was van het VTI Sint-Laurentius in Lokeren. De brochure “Kapellen en kapelletjes in Lokeren: een foto-inventaris van klein religieus erfgoed in het straatbeeld” is aan de prijs van 3 euro te koop in het Infopunt Toerisme, het Stadsarchief en het Stadsmuseum. Info: Stadsarchief (stadsarchief@lokeren.be – 09/3405061).


 

 

  nieuws  

 

 

Boek: "The Sixties aan de Durme"

 


degryze


Marc De Gryze (°Lokeren, 1945) was van 1970 tot 2000 gemeenteraadslid en van 1983 tot 2000 schepen van ruimtelijke ordening en milieu namens de socialistische partij. Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Gentse universiteit, waar hij zich engageerde in de (studenten)contestatie van de jaren 1960. Ondertussen was hij in zijn geboortestad preses van studentenclub Die Raepe en de motor achter allerhande acties en activiteiten, nadat hij voordien al hoofdredacteur was geweest van het leerlingentijdschrift van het Koninklijk Atheneum. Tegelijk tekende en schetste Marc veel, onder meer fantasievolle karikaturen en schreef hij gedichten. Ondanks zijn vrijzinnige achtergrond werd hij met deze creativiteit en inventiviteit in het oorspronkelijk katholieke jeugdhuis T-Klub al snel een vertrouwd gezicht. ‘Zbolk’, de naam van een van de cafés van ‘De Fonne’ (Alfons De Page, die na zijn overlijden een borstbeeld kreeg op de Oude Vismijn), bracht Marc mee uit Amsterdam, waar hij sterk werd geïnspireerd door het ludieke en rebelse protest van de provo’s. Marc De Gryze was in 1965 een van de drie oprichters van de Lokerse Jazzklub en tien jaar later stichtte hij mee de Lokerse Feesten, waarvan hij in de beginjaren de muzikale programmatie voor zijn rekening nam. Met dit alles groeide hij uit tot een Lokers icoon van “The Sixties”, een tijd van zowel maatschappijkritiek als onbekommerde frivoliteit en ontspanning.

Marc De Gryze, die sinds zijn jeugd “een groot hart” heeft voor geschiedenis, was van bij de oprichting in 2008 voorzitter van de Stedelijke Erfgoedraad, een functie die hij na een decennium ter beschikking stelt. Naar aanleiding daarvan werd het initiatief genomen om een (hulde)boek te maken. Hij zelf en vijf van zijn kompanen uit die tijd tekenden hun herinneringen op aan “de jaren zestig”: met name Willy De Fleurquin, Guido Ros, Jean-Pierre Rosseel, Jérôme Van Doorslaer en Maurice Verslycken. Het werd een boek vol (humoristische) anekdotes - maar met daarnaast aandacht voor het ruimere historische kader - over de generatie van “de babyboomers”, waarvan Marc De Gryze in Lokeren (en Gent) een inspirerende exponent was. “The Sixties aan de Durme. Een boek voor, over en door Marc De Gryze & Co” telt 125 bladzijden op groot formaat, inclusief tientallen foto’s en andersoortige authentieke illustraties. Het is gevat in een harde kartonnen kaft met op de cover een getekend portret van de gehuldigde van de hand van wijlen Frans Van Kerckhove.

“The Sixties aan de Durme” kan worden besteld door vóór 25 januari 17,50 euro te storten, eventueel vermeerderd met 2,50 euro als het boek moet worden opgestuurd, op rekeningnummer BE70 0961 4247 4025 van de Stad Lokeren, met vermelding van uw naam en adres en de mededeling “The Sixties”.
Het boek kan vanaf maandag 4 februari worden afgehaald in het Stadsarchief (Torenstraat 1A, Lokeren; 09/3405061 - stadsarchief@lokeren.be). Vanaf die datum is deze publicatie daar en ook  in het Stadsmuseum, de Stedelijke Openbare Bibliotheek en het Infopunt Toerisme te koop aan de prijs van 20 euro.

 

 

  nieuws  

 

     

Deze geschiedenis van het ontstaan en de evolutie van de Lokerse Christelijke Volkspartij (CVP) is beperkt tot het partijleven van de jaren 1945-1970. Het aanvangsjaar 1945 lag (uiteraard) voor de hand. Dat jaar was immers het stichtingsjaar van de nationale CVP. Nog in dat zelfde jaar richtten enkelen ook in Lokeren een afdeling van deze partij op. Maar waarom 1970 als laatste jaar van dit exposé? Twee feiten inspireerden deze keuze. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1970 verloor de Lokerse CVP de volstrekte meerderheid in de gemeenteraad. Na tachtig jaar ononderbroken alleen besturen, ook in de jaren 1947-1970, werd de partij tot coalitievorming gedwongen om verder te kunnen deelnemen aan het beleid.

Uittreksel van het voorwoord door Hilaire Liebaut.

cvp_groot  

De leden van de heemkring ontvangen deze uitgave gratis bij hun derde nummer van 2017

   

 

  nieuws  

 

 

Vluchtroute - Evacuatie van Roeselare in 1917 en 1918

 


vluchtroute  
  Dubbel klikken voor de pdf file van de folder  


  nieuws  


 

Aimé Van Lent - biografie

 


van lent  
  Dubbel klikken voor de pdf file van de folder  


  nieuws  


 

Buitengewone Uitgave nummer 19

 
     

Indien het waar is dat “wie schrijft, (die) blijft” dan zouden we parafraserend ook mogen zeggen “wat en wie is beschreven, blijft”. Herman Steels zorgde er door zijn opeenvolgende publicaties over (reeds) drie kloostergemeenschappen in Lokeren voor, dat hun aanwezigheid in de stad in de herinneringen van de Lokeraars met een historische-heemkundige belangstelling niet meer kan worden uitgewist.
Mede door de voorliggende geschiedenis van de H. Engelen uit de Brugstraat krijgen we een steeds meer ingevuld totaalbeeld van het relatief rijke kloosterleven dat tot voor kort in Lokeren heeft bestaan en van de directe en indirecte impact die het op de bevolking moet hebben gehad.
De verdiensten van de Congregatie van de H. Engelen zijn groot en situeerden/situeren zich op vijf domeinen: haar betekenis en bijdrage op godsdienstig gebied; de rol die de zusters hebben gespeeld in het onderwijs te Lokeren; de sociale taken die deze gemeenschap op zich had/heeft genomen; het huidige, belangrijke zorgcentrum én het nederig werk dat de zusters destijds in de bisschoppelijke colleges hebben verricht.

Uittreksel van het voorwoord door Hilaire Liebaut.

HH  

De leden van de heemkring ontvangen deze uitgave gratis bij hun tweede nummer van 2016

     nieuws  

 

 

't Is niet nodig bescheiden te blijven
Georges Antheunis 80

 
 


Uitgave boek onder de redactie van stadsarchivaris Nico Van Campenhout en Kris De Beule

 


georges  
  Dubbel klikken voor de pdf file van de folder  

 

  nieuws  

 

 

Buitengewone Uitgave nummer 18

 
     

Vertrekkend vanuit de archieven van de Sint-Laurentiusgroep konden we een link leggen naar de inmiddels verdwenen Sint-Stanislasgroep en naar de Daknamse scouts. We vonden de sporen terug van de stichting van de Edelweissgidsen en de Jan Berchmansscouts en AKABE, en konden ook van hen een stukje geschiedenis schrijven. Maar we vonden ook sporen van het bestaan van een scoutsgroep tussen beide wereldoorlogen. En uiteindelijk kwamen we terecht bij de familie De Smul uit Lokeren-Nieuwpoort waarvan twee zonen in 1915 aangesloten waren bij een scoutsgroep in Manchester. De eerste Lokerse scouts? Waarschijnlijk wel.

We konden ook de eigenlijke stichter van de Sint-Laurentiusgroep van onder het stof halen. Hij was uit het collectieve geheugen verdwenen gezien zijn passage in Lokeren van korte duur was. Maar we denken dat we door enkele biografische gegevens van hem in dit boek op te nemen hem opnieuw op de voorpagina van onze scoutsgeschiedenis hebben kunnen plaatsen.

scouts  

De leden van de heemkring ontvangen deze uitgave gratis bij hun derde nummer van 2015

   

 

  nieuws  

 

 

Bijlage bij het tijdschrift nr. 3, jg. 46, 2015

De penningkohieren van Daknam 1571 - 1575 - 1577

Luc De Backer

penning

klik hier voor de pdf file van de lijst

 

 

 

 

 

     

 

  nieuws  

 

 

Buitengewone Uitgave nummer 17

 
     

Op 13 december 1913 wordt het schoolgebouw aan de Groendreef in Lokeren ingehuldigd. In deze bijdrage ter gelegenheid van de 100ste verjaardag bespreken we enerzijds wat voorafging aan de oprichting van het Stads-, Staats-, Rijks- en Gemeenschapsonderwijs en anderzijds de verschillende periodes die bepalend zijn geweest voor de gestage ontwikkeling van de school, ontstaan in 1862.
We hebben derhalve deze geschiedenis niet uitgebreid met de historische ontwikkelingen van de andere scholen van het gemeenschapsonderwijs zoals het Koninklijk Atheneum, het Koninklijk Technisch Atheneum, de basisschool Bloemenhof met haar vestigingsplaatsen Schoolstraat en Hoogstraat, basisschool Rozen, de basisschool Springplank, de basisschool buitengewoon onderwijs Klimop, het Centrum voor Volwassenenonderwijs Leerstad en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Al deze instellingen hebben elk hun eigen boeiende geschiedenis. Hun ontstaan is nauw verbonden met de school aan de Groendreef omdat die samen met de school in de Schoolstraat aan de basis ligt van de ontwikkeling van het officieel onderwijs in de stad. We zijn blijven stilstaan bij de vele directies, de personeelsleden en verschillende verdienstelijke personen die aan het Lokers openbaar onderwijs extra kleur en uitstraling hebben gegeven en tenslotte hebben we ook de leerlingen een ruime plaats gegeven. Zij zijn het immers om wie alles draait.

 


BU 17  

De leden van de heemkring ontvangen deze uitgave gratis bij hun eerste nummer van 2014
Niet leden: 5 euro (prijs afgehaald of + verzendingskosten)

   

 

  nieuws  

 

 

Bijlage bij het tijdschrift nr. 4, jg. 44, 2013

Lijst van de zusters van Liefde geboren te Lokeren, Eksaarde, Daknam en Doorslaar

 

klik hier voor de pdf file van de lijst

 

 

 

 

 

     

 

  nieuws  

 

  11/11

 

 

 

 

 

  Fotoreportage van de inhuldigingsplechtigheid op 11 november 2013  

 

  nieuws  

 

 

Buitengewone Uitgave nummer 16

 
     

De geschiedenis van de Arme Klaren te Lokeren, vanaf hun stichting in de stad. De auteur is terug in de archieven van het klooster geduikeld en weet ons te boeien met grote en kleine dingen uit het kloosterleven. Belangrijke mijlpalen zijn ook deze keer WO I en het WO II, waarbij het toenmalige klooster tijdens het bombardement in mei 1944 grotendeels vernield werd.
Bij dit boek hoort ook een audio CD met live opgenomen kloosterliederen uit de periode 1975.

 

cd

AK  

De leden van de heemkring ontvangen deze uitgave gratis bij hun derde nummer van 2013
Niet leden en extra bestellingen:
Boek en CD = 5 euro (prijs afgehaald of + verzendingskosten)
Enkel CD = 2 euro

   

 

  nieuws  

 

 

 

Een man, zijn vrouw en hun twee zonen

Een collectieve biografie van de familie Pée

 
 


Uitgave boek onder de redactie van stadsarchivaris Nico Van Campenhout

 


pee  
  Dubbel klikken voor de pdf file van de folder  

 

  nieuws  

 

 

Buitengewone Uitgave nummer 15

 
     

De geschiedenis van het klooster, de kapel en de kloosterzusters aan de hand van archiefstukken van het klooster en geschreven getuigenissen van kloosterzusters.
Pakkend is het relaas over de Eerste Wereldoorlog, hoe de zusters die beleefd hebben.

teresiaantjes  

De leden van de heemkring ontvangen deze uitgave gratis bij hun tweede nummer van 2012
Niet leden en extra bestellingen:
5 euro (prijs afgehaald of + verzendingskosten)

   

 

  nieuws  

 

 

Buitengewone Uitgave nummer 14

 
     

In de publicaties over de economische evolutie van België tijdens de 19de eeuw is de geschiedenis van de hoedennijverheid niet meer dan een voetnoot. Het gebrek aan aandacht voor deze bedrijfssector is niet onverklaarbaar. Enerzijds is er omtrent dit onderwerp nog weinig onderzoek verricht. Anderzijds was het aantal betrokken werknemers relatief beperkt, althans in vergelijking met de tewerkstelling in sectoren als de mijnbouw, de ijzer- of staalproductie en de textiel. Helemaal onbelangrijk was deze eeuwenoude nijverheid nochtans niet, in onder andere Oost-Vlaanderen en Brabant, tenminste tot en met de eerste decennia van de 19de eeuw. Voor Lokeren is ze tijdens de 18de eeuw én tot circa 1830-1840 zelfs van grote betekenis geweest.
De centrale figuur in dat hoofdstuk van de lokale geschiedenis is Petrus Jacobus Franciscus Vrancken (1757-1833). Deze geboren en getogen Antwerpenaar was vanaf circa 1798 en tot aan zijn overlijden de grootste werkgever in Lokeren, de grootste hoedenfabrikant van Oost-Vlaanderen én één van de grote(re) ondernemers
in het toenmalige Vlaanderen. Om zijn leven te duiden voor de hoedenfabricatie in Lokeren en daarbuiten is er helaas geen bedrijfsarchief of persoonlijk archief beschikbaar. Van Vrancken bleef slechts een schamel aantal brieven bewaard. In de rijksarchieven van Beveren en Gent en in de stadsarchieven van Lokeren en Mechelen, alsook in het gemeentarchief van Wetteren was gelukkig voldoende informatie te vinden om een poging tot het schrijven van een monografie te ondernemen.

vrancken  

De leden van de heemkring ontvangen deze uitgave gratis bij hun vierde nummer van 2011
Niet leden en extra bestellingen:
5 euro (prijs afgehaald of + verzendingskosten)

   

 

  nieuws  

 

De bunkers van Eksaarde

Bijlage bij het artikel van André Van Doorslaer, verschenen in het nummer 3, jaargang 42.
Dubbel klikken voor grotere afbeelding

14

14b

16

25

17

 

13

 

  nieuws  

 

 

Streekgerecht

 

     

 

Lokerse peirdeworsten

Men neemt een kookpot en plaatst daarin, ruim oversopt met water, een kilogram paardeworsten. Even laten “opkomen” en dan nog vijf minuten laten doorkoken. De worsten inprikken met een vork en even later uit het sop halen. Laten uitlekken. De bedoeling van dit voorafgaandelijk werk was het vet en de eventueel aanwezige onreinheden van de worsten te scheiden.
Ondertussen hakten we reeds een drietal ajuinen en een tuiktje selder in fijne stukjes. De groenten zachtjes laten stoven. Water aan toevoegen evenals een doosje tomatenpuree. Goed omroeren.
De worsten worden nu gekruid naar believen met peper en zout en in de kookpot gelegd bij de zachtjes gaar stovende groenten. Er zorg voor dragen dat de worsten oversopt zijn. Men laat nu dit alles gedurende 2 ½ uur zachtjes “knosselen”. Daarna de worsten uit de kookpot nemen en met een “temperken” van aardappel- of maisbloem de saus binden. Opgelet voor klontervorming! De worsten nu opnieuw in de saus leggen en zéér warm opdienen.
Het gerecht wordt zowel gegeten met bruin brood als frites. Het geheel kan “begeleid” worden met enkele glazen bier. Aan u de keuze. En … smakelijk eten!

Elkeen kan dit recept aanpassen naar eigen heug en meug.
Sommigen trachten de worsten aan één krans te houden. Anderen snijden ze los van elkaar. Ook de manier van kruiden kan verschillen.
Enkele takjes tijm evenals laurier zullen de smaak zeker pittiger maken. Bij de groenten wordt al eens een worteltje toegevoegd. Ook worden deze nu meestal gemixt inplaats van gesneden.

Marcel PIETERS

De Souvereinen, jg. 13, 1982, nr. 1, blz. 33-36,

 

 

  nieuws  

 

 

 

Buitengewone Uitgave nummer 13

 
     

Een man van formaat
Nico Van Campenhout

Over Rik Van de Voorde
Herman Balthazar

Enkele flitsen omtrent Rik Van de Voorde
Roger Bussens

Mijn voorganger als apotheker
Guy De Grève

Mijn politieke mentor
Marc De Gryze

Terugdenkend aan Rik Van de Voorde
Hilaire Liebaut

Herinneringen aan Rik Van de Voorde
Gerard Soetens

Vader Rik
Bob en Hilde Van de Voorde

van de voorde  

De leden van de heemkring ontvangen deze uitgave gratis bij hun eerste tijdschrift van 2011
Niet leden en extra bestellingen:
3 euro (prijs afgehaald of + verzendingskosten)

   

 

 

  nieuws  

Pieter Heydensveer: Het laatste van zeven Lokerse veren

Bijlage bij het artikel van André Verstraeten, verschenen in het nummer 4, jaargang 41.

veer heirbrug

Het toenmalig overzetbootje nabij de Veerstraat, via een kabel die over de Durme is gespannen (uit “Lokeren in oude prentkaarten”).

veer werkstee

Op de militaire kaart uit 1910 staat het bootje (nacelle) bij de Werkstede nog aangeduid. Hetzelfde geldt voor het veer nabij de Heirbrug.

veer daknam

“Daknamveir” staat nog op de kadasterkaart Popp, van omstreeks 1845. De Durme is verlegd en over de nieuwe Durme is een brug aangelegd. De latere rechttrekking van de Durme tot aan de Zuidlede is er nu bij getekend in stippellijn. Ze is gerealiseerd in 1897.

veer zuidlede

Op de militaire kaart uit 1870 zien we de Barrage de Dacknam op de plek waar eeuwenlang het veer lag. Meer noordelijk staat nacelle bij de monding van de Zuidlede in de Moervaart. En nog noordelijker staat nabij de wijk Bergendries Ponton bij het Pieter Heydensveer.

Uit "Deze Week" (destijds een huis-aan-huis blad te Lokeren), 23/7/1980

veervrouw

De legendarische “Marie van ’t veer” op haar overzetbootje.

 

 


 
     
  news  
     
     
   
 

 

naar boven