tijdschriftregisterlid wordenuitgavendocudialectfotoalbumwie kentvariacontactlinks

 

Ontstaan

 

De stichtingsvergadering vond plaats op 26 januari 1969 in de raadszaal van het stadhuis te Lokeren.
Het eerste bestuur bestond uit V. Verstegen (toenmalig stadsarchivaris), Fr. De Vos, C. De Clercq, M. Pieters, L. Van Damme, A. Bruynbroeck, E. Everaert en Fr. De Bondt. De naam "De Souvereinen" werd aangenomen als kringnaam, een spotnaam die in de 17de eeuw aan de Lokeraars werd gegeven en die tot in de 19de eeuw algemeen bekend was.

Het tijdschrift van de kring verscheen eind februari 1970 voor de eerste keer. Het begon bescheiden met een zestiental pagina's maar zou al snel uitgroeien tot 32 à 40 bladzijden per nummer, het verschijnt vier maal per jaar en telt momenteel 50 à 60 bladzijden per nummer. Oorspronkelijk in zwart wit, deed kleurafdruk zijn intrede vanaf jaargang 2007.
Tot op heden werden er meer dan 6.000 pagina's gepubliceerd door 175 verschillende auteurs in 1.075 bijdragen over de meest diverse onderwerpen in verband met volkskunde, folklore, kunst, geschiedenis, taalkunde en nog zoveel meer. Tevens werden er ook vaak nog nooit geziene beeldopnames gepubliceerd.

De vereniging De Souvereinen telt op dit moment over de 500 leden.

 

Erevoorzitter Jozef Van Winckel

van winckel

Jozef Van Winckel

Geboren in 1882 te Lokeren, voelde hij zich vrij vlug aangetrokken door alles wat verband hield met zijn geboorteplaats. In 1907, op 25-jarige leefdtijd, werd hij reeds benoemd tot lid van de museumcommissie en gedurende 65 jaar zou hij zich daaraan met hart en ziel wijden. In 1929 werd hij benoemd als voorzitter van deze commissie.
In 1940 trachtte hij een geschied- en oudheidkundige kring op te richten, helaas stak het uitbreken van WO2 stokken in de wielen.

Toen in 1967 de eerste plannen werden gesmeed tot oprichting van De Souvereinen, was hij direct enthousiast en verleende spontaan zijn medewerking in de kring, welke zich vertaalde in schenkingen van foto's, teksten, brochures en dergelijke. Hij bood zich ook aan om hem als erelid in te inschrijven bij het vernemen van de stichting van de kring. Enige tijd later besliste het bestuur van de Lokerse heemkring om hem de titel van erevoorzitter te verlenen.

Op 5 mei 1972 overleed Jozef Van Winckel op 89-jarige leeftijd.

  .
 

Voorzitters

 

 

vedastus

Vedastus Verstegen †

 

frans

Frans De Vos †

 

marcel

Marcel Pieters † 14/09/2018

 

 

JB

Jacqueline Baetens

   

naar boven